COVID-19  •  Tlačové správy

Tlačová správa

                                                                                                                                                                                                                                                                                                V Bratislave, 12. marca 2021

 

Zamestnávatelia združení pod Francúzsko-slovenskou obchodnou komorou (FSOK) si plne uvedomujú vážnosť aktuálnej pandemickej situácie. Zároveň chcú upozorniť na riziko spojené s možným zatvorením závodov avizovaným v prípade nezlepšenia pandemických indikátorov.

 

Členské spoločnosti FSOK nielen dodržiavajú platné hygienické opatrenia príslušných orgánov, ale viaceré z nich aplikujú ešte prísnejšie pravidlá a dohliadajú na ich dodržiavanie zamestnancami. Aj vďaka nim sa väčšine darí udržiavať alebo znižovať mieru pozitivity zamestnancov.

 

Navrhujeme preto, aby sa dobre zvážilo prípadné zastavenie výroby, čo by malo nepriaznivé účinky na ekonomiku, dodávateľské reťazce a prerušenie dodávok výrobkov, po ktorých je vysoký dopyt zo strany zákazníkov z celého sveta. To by malo vplyv nielen na slovenskú ekonomiku, ale aj na ďalšie európske krajiny, ktoré využívajú dodávky zo Slovenska.

 

Miroslav Kot, prezident Francúzsko-slovenskej obchodnej komory, upresňuje: „Sme presvedčení, že zastavenie výroby v podnikoch na Slovensku by malo negatívne dopady na spoločnosti a naši obchodní partneri v zahraničí by tak stratili istotu v predvídateľnosť podnikateľského prostredia na Slovensku. Prerušenie výroby by tiež spôsobilo obrovské finančné výpadky pre štát, ktoré by sme už nedokázali v tomto roku vykompenzovať. V neposlednom rade by prinieslo zvýšenie nezamestnanosti a nižšie príjmy a malo tak značný dopad na širokú verejnosť.“

 

Na základe dát poskytnutých našimi členmi veríme, že dôsledné a kontrolované dodržiavanie nariadených opatrení v podnikoch je dostatočným riešením súčasnej pandemickej situácie a v prípade zastavenia výroby v podnikoch by boli následky na slovenskú ekonomiku devastačné.

Články s rovnakou témou

No news available.

Podujatia s rovnakou témou

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin