Zásady ochrany osobných údajov

Identifikácia správcu osobných údajov 

Francúzsko-slovenská obchodná komora (FSOK)

Klariská 328/14,

81103 Bratislava

Slovaquie

IČO: 30809045

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich osobných údajov a ich ochrany, kontaktujte nás na fsok(@)fsok.sk.

Aké údaje zhromažďujeme a prečo?

Údaje, ktoré nám poskytnete

Formulár na vytvorenie užívateľského účtu:

Email : Vaša e-mailová adresa bude slúžiť ako prihlasovacie meno pre prístup do vášho užívateľského účtu. Navyše nám umožní kontaktovať vás alebo vám zasielať náš newsletter, ak ste súhlasili s jeho zasielaním. Prostredníctvom e-mailu vás budeme kontaktovať len vtedy, ak ste nám dali svoj súhlas. Napríklad prihlásením sa na odber nášho newslettera.

Oslovenie, priezvisko/meno, krajina, súčasná pozícia: Tieto informácie nám umožňujú dozvedieť sa o vás trochu viac a pripraviť pre vás personalizovanú komunikáciu. Vyplnenie týchto polí vo formulári nie je podmienkou vytvorenia užívateľského účtu. Ak si to teda neželáte, môžete ich nechať prázdne.

Formulár na úpravu profilu v užívateľskom účte:

Jazyky: Táto informácia nám umožňujú zistiť, v akom jazyku vám máme posielať naše e-maily.

Sektory a záujmy: Tieto informácie nám umožňujú spoznať vaše záujmy, aby sme vám mohli zasielať sektorové newslettere prispôsobené problematike, s ktorou sa v praxi stretávate a ktoré spĺňajú vaše potreby. Tieto newslettre vám budeme posielať len vtedy, ak sa na ich odber prihlásite.

Fotografia: Možnosť nahrať fotografiu je funkcia vyhradená pre členov komory, ak si želajú byť zobrazení v katalógu členov ako kontakt a ak chcú využívať platformu pre vyhľadávanie partnerov.

Formulár žiadosti uchádzača o prácu a životopisu:

Informácie, ktoré uvediete v tomto formulári, môžu byť odovzdané spoločnostiam, ak váš profil spĺňa ich potreby.

Profesionálny status: Tento status nám umožňuje vyhodnotiť vašu dostupnosť, ak máme ponuky, ktoré zodpovedajú vášmu profilu v spoločnostiach s naliehavou potrebou.

Vaša kariérna dráha, softvérové zručnosti, životopis: Tieto informácie nám umožňujú určiť, či vaše odborné skúsenosti zodpovedajú ponukám spoločností v našej sieti.

Vaša súčasná mzda, minimálna a maximálna požadovaná mzda: Tieto informácie umožnia spoločnosti so záujmom o váš profil zistiť, či môže splniť vaše platové očakávania. Toto pole nie je povinné a môžete ho nechať prázdne.

Pozícia, ktorú hľadáte: Tieto informácie sú nevyhnutné na to, aby sme mohli spojiť váš profil s potrebami spoločností v našej sieti.

Registračný formulár na podujatia:

Priezvisko, meno, oslovenie: Tieto informácie nám umožňujú zostaviť zoznam účastníkov podujatia.

E-mail: Váš e-mail nám umožní zasielať vám informácie o podujatí. Napríklad potvrdenie o registrácii, pripomenutie, správu z podujatia alebo dotazník spokojnosti.

Názov vašej spoločnosti, pozícia: Tieto informácie nám umožnia zistiť viac o vašom profile a dôvodoch vášho záujmu o naše podujatie. Okrem toho je možné, že niektoré podujatia sú vyhradené len pre určitú kategóriu ľudí alebo sú určené pre určitý sektor.

Údaje, ktoré zhromažďujeme pri vašej návšteve našej stránky 

Zhromažďujeme údaje o vašej návšteve našej webovej lokality, ktoré používame na optimalizáciu obsahu a zlepšenie používateľskej skúsenosti. Všetky zhromaždené údaje sú anonymné a súhrnné, nezhromažďujeme IP adresy. Získavajú sa prostredníctvom súborov cookies, ktoré sa ukladajú do vášho prehliadača pri návšteve našej stránky.

Ak chcete odstrániť súbory cookies uložené vo vašom termináli a nastaviť prehliadač tak, aby odmietal súbory cookies, môžete tak urobiť prostredníctvom nastavení webového prehliadača. Tieto možnosti prehliadača týkajúce sa súborov cookies sa zvyčajne nachádzajú v ponukách "Možnosti", "Nástroje" alebo "Nastavenia".

Upozorňujeme, že ak zakážete ukladanie súborov cookies na vašom termináli, niektoré časti a funkcie webovej stránky nemusia fungovať správne.

Viac informácií nájdete na odkazoch uvedených nižšie:

Tieto údaje nám umožňujú dozvedieť sa viac o skúsenostiach používateľov na našich stránkach a umožňujú nám zlepšovať náš obsah a kvalitu služieb, ktoré vám môžeme poskytovať. Tieto údaje sú úplne anonymné, čo znamená, že nemáme žiadnu možnosť spojiť aktivitu na našej stránke s konkrétnou osobou.

Citlivé údaje

Nezhromažďujeme žiadne takzvané „citlivé“ údaje. To znamená údaje týkajúce sa rasového alebo etnického pôvodu, politických, filozofických alebo náboženských názorov, členstva v odboroch, zdravotného stavu alebo sexuálnej orientácie.

Platforma vyhľadávania partnerov

Platforma na vyhľadávanie partnerov v našej členskej zóne je vyhradená výlučne pre členov komory.

Ak ste členom komory, máte niekoľko možností, ako kontrolovať informácie, ktoré sa zobrazia v adresári, ako aj v module na vyhľadávanie partnerov:

Môžete si vybrať, či chcete alebo nechcete byť zobrazený v katalógu ako kontakt: Ak si vyberiete možnosť nie, v adresári sa o vás nezverejní žiadna zmienka. Nebudete mať prístup k vyhľadávaniu partnerov.

Môžete si vybrať, či chcete využívať platformu na vyhľadávanie partnerov: Ak ste sa rozhodli byť viditeľný v katalógu, ale nechcete byť kontaktovaný v rámci modulu, v adresári členov sa ako kontakt zobrazí len vaša fotografia a vaše meno. Žiadne kontaktné údaje nebudú zverejnené bez ohľadu na to, kto je používateľom. V takom prípade nebudete mať prístup k vyhľadávaniu partnerov, nebudete môcť získať kontaktné informácie od ostatných členov.

Ak využívate modul vyhľadávania partnerov: V adresári kontaktov sa zobrazí len vaša fotografia, meno a pracovná pozícia. Členovia siete budú mať prístup k tlačidlu žiadosti o kontakt, aby mohli získať vaše kontaktné údaje. Tieto kontaktné údaje však budú mať k dispozícii len ak budete súhlasiť s kontaktovaním. Bez vášho súhlasu nebude mať nikto prístup k žiadnym kontaktným údajom.

Kde sú uložené vaše osobné údaje ?

Všetky údaje, ktoré ukladáme, sa fyzicky nachádzajú vo Francúzsku. Na spracovanie vašich údajov (ukladanie, segmentácia a komunikácia) využívame francúzskych poskytovateľov služieb.

Prenos údajov mimo Európskej únie

V prípade žiadosti o informácie v rámci vášho projektu založenia podniku v určitých krajinách môžeme tieto údaje preniesť príslušnej komore, ktorá sa preto môže nachádzať v krajine mimo Európskej únie a ktorú európske orgány nepovažujú za vhodnú krajinu z hľadiska politiky ochrany údajov.

Tento prenos sa však uskutoční len s vaším súhlasom. V takomto prípade budete informovaní vo formulári žiadosti o informácie.

Aké sú vaše práva ?

Právo na prístup k prenosnosti

Môžete od nás získať prehľad osobných údajov, ktoré o vás uchovávame.

Upozorňujeme, že na získanie týchto informácií budete musieť preukázať svoju totožnosť a že v prípade žiadosti o doručenie poštou pôjdu administratívne poplatky na vaše náklady.

Právo na opravu

Máte právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné. Okrem toho máte právo na doplnenie svojich neúplných osobných údajov, a to tak, že nám poskytnete dodatočné vyhlásenie.

Právo „na zabudnutie“

Kedykoľvek nás môžete požiadať o vymazanie vašich osobných údajov. Vaša žiadosť bude spracovaná čo najskôr a vaše údaje budú vymazané, ak ich spracovanie nie je potrebné v nasledujúcich prípadoch:

  • Splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
  • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

V prípade všetkých našich správ zasielaných e-mailom máte možnosť odhlásiť sa z nášho zoznamu adresátov pomocou odkazu na odhlásenie v týchto správach.

V prípade akýchkoľvek požiadaviek nás môžete kontaktovať na tejto adrese: fsok(@)fsok.sk

Zmeny našich pravidiel ochrany osobných údajov

Francúzsko-slovenská obchodná komora môže pravidelne aktualizovať svoje zásady ochrany osobných údajov. Ak dôjde k podstatnej zmene, na našej webovej lokalite bude zverejnené oznámenie s odkazom na aktualizované zásady ochrany osobných údajov.

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin