Prečo sa stať členom FSOK?

Čo robí FSOK pre členov ?

 • efektívne prepája svojich členov – podporuje vzájomný obchod a spoluprácu
 • zastupuje a chráni záujmy svojich členov
 • spája dopyt s potrebami pracovného trhu pre svojich členov
 • informuje členov o aktuálnom dianí, poskytuje pomoc pri vyhľadávaní informácií či vybavovaní žiadosti o štátnu pomoc
 • spolupracuje s orgánmi verejnej správy
 • informuje členov o legislatívnych zmenách a pripravovaných zákonoch, ktoré majú členovia možnosť pripomienkovať
 • organizuje viac ako 50 podujatí ročne rôzneho formátu a obsahu
 • na pôde FSOK vznikajú sektorové výbory, kde si môžu členovia vymieňať svoje skúsenosti
 • podporuje ESG aktivity

Výhody členstva :

 • možnosť registrácie na všetky podujatia FSOK
 • bezplatná účasť na podujatiach, prípadne zvýhodnené vstupné
 • možnosť publikovať informácie v newsletteri a na stránke FSOK
 • prístup do Členskej zóny
 • prístup do aplikácie CCIFI Connect
 • pravidelný monitoring schválených a pripravovaných zákonov
 • možnosť pripomienkovania zákonov cez FSOK
 • možnosť účasti v sektorových výboroch
 • organizácia podujatia v spolupráci s členom
 • zviditeľnenie spoločnosti
 • rozšírenie obchodnej siete
 • možnosť publikácie pracovných ponúk na webe FSOK
 • možnosť využiť služby Oddelenia služieb podnikateľom za zvýhodnenú cenu - rokovania s potenciálnymi klientmi či dodávateľmi, sektorové štúdie trhu, atď.
 • sprostredkovanie stretnutia s iným členom FSOK
 • možnosť stať sa partnerom podujatia
 • možnosť stať sa generálnym partnerom FSOK
 • prenájom zasadacej miestnosti v priestoroch FSOK
Share this page Share on FacebookShare on Linkedin