Členstvo

Prečo sa stať členom?

  • Rozšírte svoju obchodnú sieť
  • Zviditeľnite sa
  • Buďte súčasťou Katalógu členov
  • Poradíme vám a budeme vás sprevádzať pri vašom rozvoji !

Noví členovia

All news

La CCFS a comme principal objectif de faciliter les contacts entre les entreprises membres et entre les membres et d’autres entreprises, afin de leur permettre d’identifier des opportunités de travailler ensemble.

Sa vocation première est d’animer la communauté d’affaires franco-slovaque, mais également d’accompagner les entreprises françaises ou slovaques dans leur développement international.