Členstvo

Členovia v číslach

Hlavným cieľom FSOK je uľahčiť kontakt medzi členskými spoločnosťami či členmi a ďalšími spoločnosťami, a tak im umožniť nájsť príležitosti pre spoluprácu

Jej primárnym poslaním je prispieť k oživeniu francúzsko-slovenskej podnikateľskej komunity, ale aj sprevádzať francúzske a slovenské spoločnosti pri ich medzinárodnom rozvoji

Noví členovia

All news