Členstvo

Hlavným cieľom FSOK je uľahčiť kontakt medzi členskými spoločnosťami či členmi a ďalšími spoločnosťami, a tak im umožniť nájsť príležitosti pre spoluprácu

Jej primárnym poslaním je prispieť k oživeniu francúzsko-slovenskej podnikateľskej komunity, ale aj sprevádzať francúzske a slovenské spoločnosti pri ich medzinárodnom rozvoji

Prečo sa stať členom?

  • Rozšírte svoju obchodnú sieť
  • Zviditeľnite sa
  • Buďte súčasťou Katalógu členov
  • Poradíme vám a budeme vás sprevádzať pri vašom rozvoji !

Noví členovia

All news