Naši partneri

Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku

Aktivity FSOK, predovšetkým organizácia niektorých podujatí, sú podporované Francúzskym veľvyslanectvom na Slovensku.

Business France

Business France podporuje medzinárodný rozvoj malých a stredných podnikov, pomáha zahraničným investorom vo Francúzsku a riadi a rozvíja VIE. FSOK je výhradným partnerom Business France na slovenskom trhu.

CCI France International

CCI France International združuje, koordinuje a propaguje Francúzske obchodné a priemyselné komory vo svete 

Conseillers du commerce extérieur de la France (Francúzski poradcovia pre zahraničný obchod)

Les conseillers du Commerce extérieur de la France (Francúzski poradcovia pre zahraničný obchod) tvoria sieť 4 500 vedúcich predstaviteľov spoločností a medzinárodných expertov, ktorí denne vykonávajú konkrétne aktivity v spolupráci s verejnými a súkromnými subjektmi, ktorých úlohou je propagácia a podpora internacionalizácie francúzskych spoločností.

ChamCham

Združenie zahraničných obchodných komôr na Slovensku : americká, britská, francúzska, hispánska, holandská, nemecká, rakúska, švajčiarska, švédska a talianska.

Rada slovenských exportérov

Podnikateľská platforma otvorená pre všetky slovenské spoločnosti, ktoré exportujú alebo sa zaujímajú o oblasť medzinárodného obchodu.

Republiková únia zamestnávateľov

Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) je najväčšou a najreprezentatívnejšou organizáciou na Slovensku, ktorá zastupuje záujmy svojich členov a zamestnávateľov.

Team France Export

Platforma Team France Export, ktorá združuje francúzske obchodné a priemyselné komory, Business France a Bpifrance, má za cieľ napomáhať malým a stredným podnikom pri medzinárodnom rozvoji.

ZAP SR

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky

Generálni partneri FSOK

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin