COVID-19  •  Členovia

Zrušenie mimoriadnych opatrení v daňovej a colnej oblasti v súvislosti s pandémiou COVID-19

Dňom 29.09.2020 vstúpil do účinnosti zákon č. 264/2020 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela zákona 67/2020 Z. z.“).

 

Podrobnejšie informácie nájdete nižšie v newsletteri na stiahnutie, ktorý pre Vás pripravil náš člen PROSMAN a PAVLOVIČ advokátska kancelária s.r.o.

Documentation

Download Newsletter_-_Zrusenie_mimoriadnych_opatreni_v_danovej_a_colnej_oblasti_v_suvislosti_s_COVID-19.pdf  (PDF • 974 KB)

Články s rovnakou témou

No news available.

Podujatia s rovnakou témou

Ďalšie aktuality

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin
Close

Chceli by ste mať prehľad o dianí v FSOK?

Close

Chceli by ste mať prehľad o dianí v FSOK?