Webinár: What will the EU and eastern Europe's countries' post-pandemic (green) energy future look-like?

Dňa 22. septembra Francúzsko-slovenská obchodná komora spoločne s ďalšími 7 francúzskymi obchodnými komorami v krajinách strednej a východnej Európy zorganizovala webinár, ktorého témou bola budúcnosť zelenej energie a dôsledky  pandémie COVID-19 na európsku energetickú politiku. Medzi diskutujúcimi bol zástupca Generálneho riaditeľstva pre energetiku pri Európskej Komisii a predstavitelia významných nadnárodných spoločností pôsobiacich na trhu výroby a dodávky energií, služieb a inovatívnych riešení v oblasti energetiky.  

V snahe dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050, odsúhlasila Európska Komisia v priebehu septembra sprísnenie svojich ambícií v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov pre rok 2030. Európska únia preto potrebuje významné investičné úsilie, mobilizáciu verejných a súkromných zdrojov na dekarbonizáciu energetiky. Investovanie do digitálnych kapacít, energetickej infraštruktúry a technológií bude jedným zo zásadných prvkov úsilia o jej obnovu.

Na úvod pán Radoš Horáček z Európskej Komisie, oddelenia pre energetickú efektívnosť na generálnom riaditeľstve pre Energetiku predstavil finančný plán Európskej Komisie, ktorý prispeje k obnove EÚ po pandémii COVID-19 a podporí investície do zelenej a digitálnej transformácie ekonomík. Zároveň vyzval a podporil firmy predkladať návrhy a projekty, ktoré k dosiahnutiu udržateľnej transformácie energetiky prispejú a môžu byť financovateľné z rozpočtu Plánu obnovy EÚ.

V druhej časti webinára mali pozvaní hostia možnosť diskutovať a vyjadriť svoj postoj k viacerým témam počas okrúhleho stola moderovaného pánom Jozefom Badidom, slovenským analytikom v energetickom sektore. V diskusnom panely boli predstavitelia významných hráčov pôsobiacich v energetickom sektore : pán Miroslav Zajíček, riaditeľ pre stratégiu a reguláciu vo Veolia Energie Česká republika, pán Stefan Popescu, zástupca riaditeľa pre reguláciu a verejné záležitosti v Engie Rumunsko a pán Dejan Markovic, Viceprezident pre Power Systems & Field Services pre juhovýchodnú Európu v Schneider Electric Srbsko.

Napriek negatívnym dopadom pandémie COVID-19 na ekonomiky a trhy EÚ, si spoločnosti zobrali mnohé ponaučenia, ktoré im pomôžu ďalej udržateľným spôsobom rásť. Zhodli sa, že kríza vyzdvihla potenciál nových technológií a urýchlila vo firmách digitálnu transformáciu, ktorá prináša úsporu nákladov, flexibilitu a možnosť rýchlejšie reagovať na zmeny.  

Zástupcovia energetických firiem zdôraznili, že opatrenia na zníženie dopadov na životné prostredie zavádzajú dlhodobo a skôr ako samotná kríza, sú pre ich činnosť kľúčové rozhodnutia, ktoré príjmu vlády príslušných krajín na riešenie ekonomických dôsledkov pandémie. Energetická transformácia smerom k zelenej energetike má svoju cenu, a na zmiernenie sociálnych dopadov bude preto finančná podpora zo strany EK a štátov na zelené investície potrebná.

Webinára sa zúčastnilo viac ako 90 účastníkov zo 16 krajín.

Články s rovnakou témou

No news available.

Podujatia s rovnakou témou

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin