Naše podujatia

Webinár : Spoločenské, environmentálne a sociálne riadenie firiem (ESG) a vykazovanie nefinančných informácií. Aký bude vplyv na podniky pôsobiace na slovenskom trhu?

V pondelok sa konal webinár na aktuálnu tému týkajúcu spoločenského, environmentálneho a sociálneho riadenia firiem (ESG). Ďakujeme nášmu členovi KPMG za priblíženie tejto problematiky. Téme vykazovania nefinančných informácii sa plánujeme venovať aj naďalej, preto neváhajte sledovať dianie FSOK a pripravované aktivity.

Články s rovnakou témou

No news available.

Podujatia s rovnakou témou

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin