Webinár: Koronavírus v SR a jeho dopad na nájom nebytových priestorov

Chceli by sme sa poďakovať nášmu členovi PETERKA & PARTNERS, ako aj prednášajúcim - p. Andrei Miklášovej a p. Mariánovi Laukovi za webinár, ktorý sa konal 27. apríla 2020 a bol zameraný na tému Koronavírus v SR a jeho dopad na nájom nebytových priestorov. 

 

 

Články s rovnakou témou

No news available.

Podujatia s rovnakou témou

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin