COVID-19

Rezort práce spúšťa novú infolinku

Z dôvodu mimoriadnej sitácie súvisiacej s novým koronavírusom MPSVaR posilňuje externú komunikáciu a spúšťa novú infolinku pre verejnosť.

Počas pracovných dní v čase od 8h do 16h je k dispozícii telefónna linka 02/2046 1100.

Z dôvodu pravdepodobnej vyťaženosti linky ministerstvo žiada občanov, aby prednostne využívali mejlovú komunikáciu. Svoje otázky môžu zasielať na adresy covid19(@)praca.gov.sk alebo covid19(@)employment.gov.sk.

Odborníci budú poskytovať odpovede na otázky v gescii rezortu práce, ktoré súvisia prioritne s oblasťou pracovného práva, v prípade otázok mimo gescie MPSVR SR budú vedieť operatívne navigovať spoluobčanov na iné vecne príslušné inštitúcie a ich aktuálne informačné zdroje.

 

Zdroj: https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/z-dovodu-situacie-suvisiacej-koronavirusom-spusta-rezort-prace-novu-infolinku-verejnost.html

Zdroj: https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/z-dovodu-situacie-suvisiacej-koronavirusom-spusta-rezort-prace-novu-infolinku-verejnost.html

Články s rovnakou témou

COVID-19

Právny monitoring marec 2020

1. Zákon č. 313/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v...

COVID-19

Prvé opatrenia na pomoc ekonomike

Vláda v nedeľu 29. marca predstavila prvých 7 základných opatrení na pomoc slovenskej ekonomike zasiahnutej koronakrízou. Časť opatrení na pomoc...

COVID-19

Koronavírus: Užitočné odkazy

Nová stránka Úradu vlády Slovenskej republiky, kde sú zhrnuté všetky informácie a pokyny týkajúce sa nového koronavírusu a je priebežne...

Naše podujatia

Fórum Študenti-Podniky-Univerzity 2020

Francúzsko-slovenská obchodná komora bola aj tento rok partnerom fóra „študenti - podniky - univerzity". Tentokrát sa mohli študenti informovať...

Podujatia s rovnakou témou

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin