COVID-19

Rezort práce spúšťa novú infolinku

Z dôvodu mimoriadnej sitácie súvisiacej s novým koronavírusom MPSVaR posilňuje externú komunikáciu a spúšťa novú infolinku pre verejnosť.

Počas pracovných dní v čase od 8h do 16h je k dispozícii telefónna linka 02/2046 1100.

Z dôvodu pravdepodobnej vyťaženosti linky ministerstvo žiada občanov, aby prednostne využívali mejlovú komunikáciu. Svoje otázky môžu zasielať na adresy covid19(@)praca.gov.sk alebo covid19(@)employment.gov.sk.

Odborníci budú poskytovať odpovede na otázky v gescii rezortu práce, ktoré súvisia prioritne s oblasťou pracovného práva, v prípade otázok mimo gescie MPSVR SR budú vedieť operatívne navigovať spoluobčanov na iné vecne príslušné inštitúcie a ich aktuálne informačné zdroje.

 

Zdroj: https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/z-dovodu-situacie-suvisiacej-koronavirusom-spusta-rezort-prace-novu-infolinku-verejnost.html

Zdroj: https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/z-dovodu-situacie-suvisiacej-koronavirusom-spusta-rezort-prace-novu-infolinku-verejnost.html

Články s rovnakou témou

No news available.

Podujatia s rovnakou témou

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin