Poskytovanie dotácií na úhradu nájomného

S účinnosťou od 17.06.2020 vstúpila do platnosti novela zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „Zákon“), na základe ktorej sa vytvoril právny základ pre poskytovanie dotácií na úhradu nájomného. Schéma poskytovania dotácií bola schválená Európskou komisiou a na dotáciu je v súčasnosti vyhradených 200 miliónov Eur.

 

Celý súhrnný článok pripravený advokátskou kanceláriou PETERKA & PARTNERS si môžete stiahnuť nižšie :

Documentation

Download Lease_subventions_SKEN.pdf  (PDF • 365 KB)

Články s rovnakou témou

No news available.

Podujatia s rovnakou témou

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin