Naše podujatia  •  Tlačové správy

Konferencia : NUTRI-SCORE

Označovanie potravín Nutri-Score na prednej strane obalov podporuje zdravšiu výživu

Bratislava, 27. apríla 2022

 

Slovensko, podobne ako iné vyspelé krajiny, je zasiahnuté významným nárastom obezity, onkologických a kardiovaskulárnych ochorení a ďalších zdravotných problémov, ktoré priamo súvisia so stravovacími návykmi. Preto súčasťou strategických plánov Európskej únie je aj zavedenie jednotného systému označovania potravín na prednej strane obalu so zameraním na zdravotné benefity pre spotrebiteľov. Dňa 28. apríla 2022 sa v Bratislave uskutoční medzinárodný diskusný panel na tému dôležitosti a výhod takéhoto označovania potravín.

 

Jedným zo systémov označenia výživovej hodnoty potravín je Nutri-Score, ktorý bol vyvinutý vo Francúzsku, kde sa používa od roku 2017. Aktuálne francúzske predsedníctvo v Rade EÚ bolo preto jedným z dôvodov, prečo sa Francúzsko-slovenská obchodná komora spoločne s Pro Nutri-Score Alianciou rozhodla zorganizovať túto konferenciu, ktorej cieľom bolo predstaviť odbornej verejnosti systém Nutri-score, najmä jeho vedecké základy, princíp a výhody zavedenia v praxi. Partnermi konferencie boli Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku, Veľvyslanectvo Švajčiarskej konfederácie a  Švajčiarsko-slovenská obchodná komora.

Po úvodných príhovoroch predstavila štátna tajomníčka Ministerstva zdravotníctva SR Mgr. Lenka Dunajová Družkovská stav riešenia problematiky podpory zdravia, zdravého životného štýlu a prevencie obezity so zameraním aj na označovanie potravín na Slovensku. 

Na Slovensko pri príležitosti tejto konferencie zavítala aj riaditeľka oddelenia verejného zdravia v Paris-Seine-Saint-Denis Hospitals  a senior výskumníčka vo výskumnom tíme výživy a epidemiológie na Sorbonnskej univerzite v Paríži Dr. Chantal Julia, ktorá sa priamo podieľala na vytvorení systému Nutri-Score. Odbornej verejnosti predstavila zavedenie Nutri-Score do praxe vo Francúzsku a pozitívne zmeny, ktoré tento systém priniesol spotrebiteľom.

O implementácii nutričného označovania z pohľadu Svetovej zdravotníckej organizácie hovoril zástupca Slovenskej republiky v Riadiacej rade WHO prof. MUDr. Jozef Šuvada.

Na základe viacerých medzinárodných prieskumov má označovanie Nutri-Score priame výhody pre spotrebiteľov, ktorými sú okrem podpory zdravšej alternatívy jednotlivých potravín aj zrozumiteľnosť a jednoduchosť tohto systému. O tom, ako vplýva nutričné značenie na obale na nákupné rozhodnutia a o výsledkoch prieskumu spotrebiteľského správania na Slovensku rozprával prodekan Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre pán doc. Ing. Radovan Savov, PhD.

Európska komisia plánuje prijať záväzné odporúčania pre označovanie obalov na prednej strane (Front of Pack labeling, FOPL) už pre rok 2023. Najväčším kandidátom na celoeurópske použitie je práve systém Nutri-Score, ktorý sa niekoľko rokov používa vo Francúzsku, Nemecku, Španielsku, Holandsku a ďalších krajinách EÚ. Nájdeme ho už na niektorých obaloch potravín aj na Slovensku.

Systém Nutri-Score bol vyvinutý s cieľom poskytnúť objektívne a zrozumiteľné informácie o výživovej hodnote výrobkov a umožniť tak spotrebiteľom urobiť rozhodnutia, ktoré sú v súlade so zásadami zdravej výživy a stravovania ako súčasti prevencie chronických chorôb.

 

 

Viac informácií o Nutri-Score, vrátane mechanizmu výpočtu Nutri-Score a postupu pri získavaní tohto označenia, získate na www.nutriscoreslovakia.sk. V prípade ďalších otázok nás kontaktujte na info(@)nutriscoreslovakia.sk.

Články s rovnakou témou

No news available.

Podujatia s rovnakou témou

Ďalšie aktuality

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin