Naše podujatia

How to (re)build the Europe of the Atom

Slovensko má potenciál stať sa prvou krajinou v Európe, ktorá by mohla posilniť vlastnú energetickú nezávislosť opätovným využitím vyhoretého jadrového paliva v pokročilých reaktoroch IV. generácie. Aj takáto možnosť vyplynula z diskusie s názvom HOW TO (re)BUILD THE EUROPE OF THE ATOM, ktorú sme organizovali 21.6. v spolupráci so spoločnosťou newcleo, ktorá je inovátorom v oblasti jadrovej energie.

Stefano Buono, jadrový fyzik a generálny riaditeľ spoločnosti newcleo, prof. Vladimír Slugeň, predseda Slovenskej nukleárnej spoločnosti, Berta Picamal Vicente, riaditeľka pre právne a medzinárodné vzťahy v asociácii nucleareurope a moderátor diskusie Samuel Kováčik, Vedátor, diskutovali o perspektívach rozvoja jadrovej energetiky v Európe, o úlohe malých modulárnych reaktorov (SMR) a o potenciáli pokročilých reaktorov IV. generácie. Vyzdvihli práve výhodnú situáciu Slovenska, ktoré vďaka prevádzke súčasných jadrových elektrární má v zásobe dostatok použitého paliva, ktoré by bolo možné znovu využiť.

Sme radi, že aj toto naše ďalšie podujatie v oblasti jadrovej energetiky ukázalo, že Slovensko má v tejto oblasti dôležité miesto na európskej scéne.

Články s rovnakou témou

No news available.

Podujatia s rovnakou témou

Ďalšie aktuality

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin