Hospodárske opatrenia (COVID-19) - Dotácie na úhradu nájomného

Vláda SR na svojom 23. rokovaní schválila dňa 04.06.2020 návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z..

Uvedeným návrhom sa dopĺňa ustanovenie zákona č. 71/2013 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej aj ako „ZoPD“) o ustanovenie § 13c – Dotácia na úhradu nájomného.

 

Viac informácií nájdete v dokumente na stiahnutie.

Zdroj: Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.

Documentation

Download Newsletter_DOTACIA_NA_UHRADU_NAJOMNEHO_sk.pdf  (PDF • 778 KB)

Články s rovnakou témou

No news available.

Podujatia s rovnakou témou

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin