Členovia

GEFCO získalo ocenenie spoločnosti CDP za efektívnu firemnú environmentálnu stratégiu

GEFCO i v roku 2020 obhájilo hodnotenie B v celosvetovom šetrení spoločnosti CDP.

To potvrdzuje dlhodobý záväzok skupiny intenzívne pracovať na efektívnych opatreniach v oblasti minimalizácie uhlíkovej stopy.

 

Do celosvetového šetrenia spoločnosti CDP, ktorá poskytuje spoločnostiam rámec pre reporting o dopadoch činnosti do oblasti klímy, vrátane správy a politiky, riadenie rizík a príležitostí, environmentálnych cieľov, stratégií i analýzy scenárov, sa GEFCO zapojilo po prvýkrát v roku 2019. V segmente logistických firiem dosiahlo nadpriemerný výsledok hneď v niekoľkých zo 14 kategórií.

 

Vysokú úroveň GEFCO dosiahlo najmä v kategórii Obchodné stratégie, čo bolo v roku 2020 potvrdené založením oddelenia OES (Operations Excellence and Sustainability Department). Skupina GEFCO bola v šetrení CDP ocenená aj za iniciatívu smerujúcu ku zníženiu emisií CO2. Medzi nich patrí napr. testovanie nákladných vozidiel na plyn alebo využívanie mega-trucks v Španielsku na zvýšenie efektívnosti v podobe väčších prepravovaných objemov. Ďalšie plusové body získalo GEFCO za aktívnu spoluprácu pri znižovaní dopadu činnosti na životné prostredie s dodávateľmi. Spoločnosť sa zlepšila i vo zverejňovaní informácií o rizikách a ich riadení.

 

„Získať také ocenenie je nesmierne motivujúce. Uznanie za pokrok v niekoľkých kľúčových kategóriách nám dáva energiu ďalej sa intenzívne zaoberať oblasťami, v ktorých môžeme ešte posilniť naše existujúce ekologické záväzky,“ uviedla Anne-Brigitte Spitzbarth, viceprezidentka oddelenia OES Skupiny GEFCO. "Náš tím sa v tomto roku posilnil o  Aldo Diaz-Sancheza, odborníka na uhlíkovú stratégiu, ktorý bude intenzívne pracovať na robustnú stratégiu znižovania emisií CO2. Účasť GEFCO v šetrení CDP je pre nás obrovská príležitosť učiť sa a identifikovať oblasti, kde môžeme my, naši zamestnanci, obchodní partneri i zákazníci voliť alternatívnu cestu s nižším ekologickým zaťažením.“

 

 

O SKUPINE GEFCO

GEFCO je svetovým expertom v oblasti multimodálnych riešení dodávateľských reťazcov a európskym lídrom logistiky pre automobilový priemysel. Staviac na 70 rokoch skúseností, GEFCO navrhuje chytré, flexibilné riešenia pre partnerov a klientov zo všetkých oblastí priemyslu. Skupina GEFCO je prítomná na piatich kontinentoch. Na 47 svetových trhoch pre ňu pracuje celkom 15 000 profesionálov. Celkové príjmy Skupiny v roku 2019 dosiahli 4,7 miliardy eur.

www.gefco.net Image result for twitterImage result for linkedin

 

O CDP

CDP je globálna nezisková organizácia prevádzkujúca globálnu platformu pre investorov, spoločnosti, mestá, štáty a regióny za účelom riadenia dopadu ich činnosti na životné prostredie. Z globálneho hľadiska je CDP považovaná za zlatý štandard reportingu v oblasti životného prostredia s najbohatším a najkomplexnejším súborom údajov o činnosti subjektov a inštitúcií. Viac informácií na https://www.cdp.net/en/info/about-us

Články s rovnakou témou

No news available.

Podujatia s rovnakou témou

No event matches your search

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin