Noví členovia

FSOK víta svojho nového člena: Medirex, a.s.

Medirex, a.s., člen skupiny MEDIREX GROUP, predstavuje komplex diagnostických laboratórií v odboroch klinická biochémia, hematológia, klinická imunológia, toxikológia, lekárska genetika, bakteriológia, mykológia, parazitológia, sérológia, virológia, molekulárna biológia a mikrobiológia životného prostredia. Laboratóriá Medirex sú zároveň jednou zo štyroch súkromných certifikovaných spoločností, ktoré môžu na Slovensku vykonávať testy na COVID-19 (s výnimkou štátnych laboratórií).

https://www.laboratornadiagnostika.sk/o-nas/medirex

Články s rovnakou témou

No news available.

Podujatia s rovnakou témou

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin