Fórum Študenti-Podniky-Univerzity 2020

Francúzsko-slovenská obchodná komora bola aj tento rok partnerom fóra „študenti - podniky - univerzity". Tentokrát sa mohli študenti informovať ohľadom kombinovaných študijných programov a následnej uplatniteľnosti v praxi na pôde Univerzity Komenského v
Bratislave.

V rámci panelu „Francúzky jazyk a kultúra ako cesta k úspechu" debatoval so študentmi prezident FSOK a CFO spoločnosti Orange, pán Reza Samdjee a so svojimi skúsenosťami počas frankofónneho štúdia sa podelila naša projektová manažérka za Oddelenie
služieb podnikom, Daniela Danišová.

Aj vzhľadom na množstvo podnikov s francúzskym kapitálom pôsobiacich na území Slovenska sme presvedčení, že súčasní či budúci absolventi francúzskych program nájdu adekvátne
uplatnenie na trhu práce. Držíme im palce a budeme radi ak sa s nimi v budúcnosti stretneme v rámci aktivít FSOK.

Články s rovnakou témou

No news available.

Podujatia s rovnakou témou

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin