Ďalšie výrazné uvoľnenie opatrení proti koronavírusu od 3.júna

Premiér Igor Matovič v pondelok 1. júna na tlačovej konferencii po rokovaní s konzíliom odborníkov informoval média o ďalšom výraznom uvoľnení opatrení.

 

Od stredy 3. júna:

 

 • Obmedzenie plochy určenej pre zákazníka v prevádzke sa znižuje z 15 m2 na 10 m2. Stále ostáva v platnosti podmienka dodržania dvojmetrového odstupu zákazníkov od seba, resp. v prípade zariadení verejného stravovania dvojmetrová vzdialenosť stolov od seba.
 • V obchodoch sa ruší vyhradený čas (9-11:00 hod) pre seniorov nad 65 rokov.
 • Obchody ostávajú v nedeľu naďalej zatvorené.
 • Otvoria sa vnútorné športoviská pre verejnosť, prírodné aj umelé kúpaliská, wellness centrá vrátane centier v hoteloch, vnútorné priestory ZOO a botanických záhrad, prírodné liečebné kúpele pre všetkých, ostatné doteraz zatvorené prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo (kryokomory, hydromasáže, soľné jaskyne a pod.) ako aj kasína.
 • V prevádzkach divadelných, filmových, hudobných a iných umeleckých predstavení sa ruší povinná vzdialenosť 2 metre od seba, nahradí ju šachovnicové sedenie.

 

Rúška:

 • Pravidlá nosenia rúška v exteriéri sa zmierňujú, predpísaná vzdialenosť od cudzích osôb sa skracuje z 5 na 2 metre.
 • Mať nasadené rúško na tvári je naďalej povinné v interiéroch a na hromadných podujatiach.

 

Verejné stravovanie

 • Reštaurácie a ostatné prevádzky si môžu vybrať jednu z nasledujúcich alternatív:  10 m2 na zákazníka, odstup zákazníkov dva metre navzájom, alebo vzdialenosť okrajov stolov 2 metre.
 • Zariadenia verejného stravovania môžu mať otvorené aj po 22. hodine, je však potrebné riadiť sa platným všeobecne záväzným nariadením obce.
 • Ruší sa obmedzenie počtu ľudí sediacich pri jednom stole.

 

Podujatia

 • Od 3. júna sa povoľuje organizácia športových súťažných podujatí.
 • Od 10. júna sa povoľuje usporadúvať hromadné podujatia s maximálnym počtom účastníkov najviac 500 osôb, od 1. júla až do konca tohto roka do 1000 osôb.

 

Ubytovacie zariadenia

 

 • Hotely už nebudú musieť dodržiavať 24-hodinový časový odstup medzi ubytovaním klientov do tej istej izby.
 • Zároveň sa zruší podmienka pre izbu mať vlastné sociálne zariadenie.

 

Taxislužby

 • Fólia medzi šoférom a zákazníkom už nebude povinná, no ostáva odporúčaná.
 • V taxíkoch už bude môcť byť zapnutá klimatizácia aj pre zákazníka v zadnej časti auta.
 • Ruší sa aj povinná 15-minútová prestávka medzi jazdami. Naďalej sa bude vyžadovať dezinfekcia priestorov vozidla.

 

Zdroj: ÚVZ SR

Články s rovnakou témou

No news available.

Podujatia s rovnakou témou

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin