Naše podujatia

Aktuálne otázky súvisiace s elektronizáciou colníctva s dopadom na colné povinnosti

Ďakujeme nášmu členovi Prosman a Pavlovič za prípravu webinára na tému Aktuálne otázky súvisiace s elektronizáciou colníctva s dopadom na colné povinnosti.

Obsah:

  • Colné zjednodušenia
  • Zmeny v systéme uplatňovania povolení na Zápis do evidencie deklaranta (ZED)
  • Podmienky uplatňovania povolenia na Zápis do evidencie deklaranta (ZED) bez predkladania tovaru colným orgánom
  • Uplatňovanie povolení na Centralizované colné konanie
  • Zmeny povolení na Dočasné uskladnenie Tovaru, Schváleného príjemcu a Celkových záruk na zabezpečenie colného dlhu a dovoznej DPH
  • Postupy po zavedení elektronického systému CDMS
  • Výnimky používať iné prostriedky než techniky elektronického spracovania údajov

 

Články s rovnakou témou

No news available.

Podujatia s rovnakou témou

Ďalšie aktuality

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin