Test Vašej ponuky

Zaslanie Vašej ponuky a sprievodnej dokumentácie vopred vybraným spoločnostiam na základe spoločne definovaných kritérií. Vaša spoločnosť tak má možnosť osloviť potenciálnych obchodných partnerov a získať spätnú väzbu bez nutnosti vynakladania  vysokých vstupných nákladov ešte pred vstupom na trh. 

 

Služba zahŕňa :

  • Definíciu profilu potenciálneho obchodného partnera (na základe diskusie s klientom)
  • Identifikáciu spoločností zodpovedajúcich danému profilu
  • Prezentáciu Vašej ponuky vybraným spoločnostiam ;
  • Poskytnutie podrobnej správy a výstupu z testu (obsahuje záverečné hodnotenie a odporúčania).

 

Táto služba umožňuje záujemcovi získať adresár s kontaktmi, ktoré priamo prejavili záujem o Vami ponúkaný tovar alebo službu. Získaná spätná väzba poskytuje cenné informácie o aktuálnej situácii na trhu. V prípade negatívnej odpovede od potenciálnych obchodných partnerov sa vždy snažíme informovať o dôvodoch tohto odmietnutia, čo  je takisto dôležitý prvok hodnotenia, ktorý je potrebné brať do úvahy.

 

Dodacia lehota : 6  týždňov od doručenia objednávky podpísanej klientom.

 

V prípade záujmu o cenovú ponuku nás neváhajte kontaktovať.

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin