Personálny lízing

Personálny lízing umožňuje spoločnosti aktívne obchodné zastúpenie na miestnom trhu bez nutnosti zakladania pobočky. Personálny lízing predstavuje pružné, efektívne a hospodárne riešenie pre Vašu firmu. FSOK-Služby, s.r.o. vystupuje ako agentúra dočasného zamestnávania oficiálne schválená MPSVaR.

Poskytované služby v rámci personálneho lízingu:

  • Spracovanie miezd a účtovníctva : vyhotovenie pracovnej zmluvy, zabezpečenie kompletnej mzdovej agendy,
  • Zabezpečenie všetkých ohlasovacích povinností a nariadení súvisiacich so zdravotným, nemocenským a dôchodcovským poistením a daňovými odvodmi (vrátane vypracovania daňového priznania zamestnanca)
  • Asistencia pri spracovávaní cestovných výdavkov a iných nevyhnutných výdavkov súvisiacich s pracovnou zmluvou – služobné cesty, telefón, doprava atď.
  • Službu je možné využívať po dobu 24 mesiacov na základe obmedzenia trvania uloženého zákonníkom práce.

V prípade záujmu o cenovú ponuku nás neváhajte kontaktovať.

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin
Close

Chceli by ste mať prehľad o dianí v FSOK?

Close

Chceli by ste mať prehľad o dianí v FSOK?