Riadiaci výbor

Miroslav KOT Prezident
Stéphane BONHOMMEAU Viceprezident
Eve BOURDEAU Vice-prezidentka
Andrea BUTAŠOVÁ Viceprezidentka
Richard EVANSON Viceprezident
Dominique BERNARD Pokladník
Zuzana DESVERGNES Výkonná riaditeľka FSOK
Share this page Share on FacebookShare on Linkedin