Naši partneri

Business France

Business France zodpovedá za medzinárodný rozvoj francúzskych spoločností, medzinárodné investície vo Francúzsku a jeho hospodársku podporu 

CCI FI

CCI France International združuje, koordinuje a propaguje Francúzske obchodné a priemyselné komory vo svete 

CHAM CHAM

Združenie zahraničných obchodných komôr na Slovensku

IIC

Industry Innovation Cluster

RUZ

Republiková únia zamestnávateľov je najvýznamnejšia a najreprezentatívnejšia organizácia zastupujúca záujmy svojich členov a zamestnávateľov na Slovensku

ZAP SR

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin