Náš tím

Zuzana DESVERGNES Výkonná riaditeľka
+421 259 103 411 desvergnes@fsok.sk
Daniela DANIŠOVÁ Projektová manažérka
+421 259 103 425 danisova@fsok.sk
Dominika TOMAŠOVÁ Manažérka pre vzťahy s členmi
+421 259 103 411 tomasova@fsok.sk
Andrea TOMOVÁ Projektová manažérka
tomova@fsok.sk
Share this page Share on FacebookShare on Linkedin