Vzdelávanie

ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga, Trstená

Trieda: 2. A

Počet žiakov: 20

Rozmer diela: 3,5  m x 2 m

Použité materiály: nápojový kartón  tetrapak, plastové fľaše, plastové vrchnáky, igelit, tégliky z jogurtov, kartón

Opis diela : Miesto konania OH 2024 je PARIS- písmená sú vo farbách olympijských kruhov, P (čierna), A (zelená)- znázorňuje ho Eiffelova veža, R (červená),  I (modrá), S- žltá. Logo olympijských hier 2024 v Paríži,  olympijské kruhy, piktogramy sú tvorené z plastových vrchnákov. 

Články s rovnakou témou

No news available.

Podujatia s rovnakou témou

Ďalšie aktuality

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin