Vzdelávanie

ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves

Trieda: 8.A a 8.B

Počet žiakov: 38

Rozmer diela: 160 cm

Použité materiály: kartón, gombíky, plastová fľaša, zvyšky vlny, igelitové vrecká, papierový pohár, papierový košíček na koláče, plastová stužka, drevené krúžky z tyče na záclony, zbytky krepového papiera.

Opis diela: Báseň o Bežcovi Ferkovi

Behá ľahko ako pierko,

hreje ho len plastové tielko.

 V rukách drží pohár a pochodeň.

Je to športovec či fenomén?

 

Telo z kartónu a vlasy z vlny,

pri behu sa jemne vlní.

Už je v cieli, pásku trhá,

chveje sa mu medajla a na hlave vlna.

 

Náš Ferko nie je žiadne nemehlo,

v cieli mu tlieska Paríž,

i celé  S L O V E N S K O !

Články s rovnakou témou

No news available.

Podujatia s rovnakou témou

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin