Vzdelávanie

ZŠ Ruskov

Trieda: 3.B

Počet žiakov: 17

Rozmer diela: 85 cm X 25 cm

Použité materiály: plastové vrchnáky, staré CD, stará mapa, kartón

Opis diela (približne 5-10 viet):  Dielo, ktoré sme sa rozhodli prezentovať, je obraz vyrobený z plastových vrchnákov, starej mapy a starých CD. Použité farby na obraze reprezentujú jeden svetadiel, je na ňom znázornený bežec držiaci olympijský oheň. Žiaci obraz vyrábali samostatne niekoľko dní. Niektoré vrchnáky bolo potrebné zafarbiť čiernou farbou, aby sme dosiahli požadovaný efekt.

Články s rovnakou témou

No news available.

Podujatia s rovnakou témou

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin