Vzdelávanie

ZŠ, Klokočova742/15, Hnúšťa

Trieda: 6.B

Počet žiakov :15

Rozmer diela: dĺžka1,80m-šírka 1m,použité materiály:plastové vrchnáčiky,obaly z vajec, krabičky z liekov, dezertov, čajov, sáčky na odpad, kartóny, konáriky , poháriky z výživy

Opis diela: Ako trieda sme sa zamerali na miesto zahájenia a ukončenia OH 2024. Veľmi sa nám zapáčil motív a to , že diváci budú môcť zdieľať tento zážitok ,či na rieke Seina -na loďkách, ale i popri jej brehoch na tribúnach. Obohatení budú aj zážitkom Eifelovky. Celý dojem bude umocnený majestátnosťou krásneho Paríža. Samozrejme , najkrašie by bolo, keby sme mali ako trieda možnosť raz v živote zažiť tú krásnu atmosféru OH a vôňu Paríža

Články s rovnakou témou

No news available.

Podujatia s rovnakou témou

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin