Vzdelávanie

Špeciálna ZŠ, Trebišov

Trieda: 8. C- variant B, 6. CC- variant C

Počet žiakov: 10

Rozmer diela: 2 x 1m

Použité materiály:

- korok - stromy

- kartónová krabica - podklad

- vrchnák z fľaše - medaily

- obaly z vajíčok - kvety, telo športovcov

- plastová výplň krabíc- strechy budov

- rôzne obaly z potravín - domy

- rolky z kuchynských utierok - horné a dolné končatiny športovcov

- plastové misy - hlavy športovcov

- látka - oblečenie športovcov

- plast a kov z počítača - náramkové hodinky

- plastová výplň - vlasy športovca

 vrchnáky z fliaš - športová obuv

- iné - vlna, temperové farby, lepidlo, ženilkové drôtiky, mikrotenové sáčky, taviaca pištoľ 

Opis diela : Billboard OH v Paríži 2024

Umelecké dielo sa tvorilo v priestoroch špeciálnej základnej školy od 2. – 10.5.2023, pričom sa využíval nepotrebný plastový, papierový a kovový odpad. Žiaci so stredným a ťažkým mentálnym postihnutím z uvedených tried pod vedením pani učiteľky Evy Balážovej ukázali mimoriadnu tvorivosť, fantáziu a odhodlanie pri tvorbe diela z odpadu na tému Olympijské hry Paríž 2024. Výsledok ich úsilia pripomína trojrozmerný tabuľový obraz, ktorý zobrazuje symboliky olympijských hier a zaujímavostí o Paríži. 

V hornej časti billboardu sú umiestnené olympijské logá, vyjadrujú jednotu piatich kontinentov a stretnutie športovcov z celého sveta na OH. Medzi logami je umiestnený maskot ide o tzv. frýgické čiapky, tie sú známe v krajine aj ako čiapky slobody. Uprostred billboardu sú športovci, ktorí zobrazujú ďalšie olympijské symboliky. V rukách držia pochodeň, ktorou sa má zapáliť olympijský oheň a ten dá  na známosť všetkým, že sa začali OH. Športovci sú označení štartovacími číslami, ktoré vyjadrujú rok konania OH.  Motto OH v Paríži znie „Hry naširoko otvorené", to znamená, že športovci majú príležitosť zúčastniť sa na početných medailových športových disciplínach. V dolnej časti billboardu sú nainštalované budovy s fotografiami so zaujímavosťami o Paríži, o meste, v ktorom sa budú konať OH. Pozadie billboardu tvorí krása prírody,upravené trávniky a stromy, rozľahlé parky a záhrady, ktoré Parížania milujú.

Články s rovnakou témou

No news available.

Podujatia s rovnakou témou

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin