COVID-19

Koronavírus: Užitočné odkazy

Nová stránka Úradu vlády Slovenskej republiky, kde sú zhrnuté všetky informácie a pokyny týkajúce sa nového koronavírusu a je priebežne aktualizovaná: https://www.korona.gov.sk

Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku: https://sk.ambafrance.org/Slovaquie-ensemble-des-mesures-pour-lutter-contre-la-propagation-du-covid-19,  https://sk.ambafrance.org/Coronavirus-Foire-aux-questions-4489

Ministerstvo Európy a zahraničných vecí (FR) : Slovaquie : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/slovaquie/

Ministerstvo zdravotníctva SR: https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19

Úrad verejného zdravotníctva SR: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153

Ministerstvo vnútra SR: http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=koronavirus

Ministerstvo zahraničných vecí SR: https://www.mzv.sk/web/en/covid-19

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR: https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/koronavirus-pracovne-pravo-pn-osetrovne.html

 

Viac informácii o COVID-19:

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb: https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

WHO: https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses

Články s rovnakou témou

COVID-19

Právny monitoring marec 2020

1. Zákon č. 313/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v...

COVID-19

Prvé opatrenia na pomoc ekonomike

Vláda v nedeľu 29. marca predstavila prvých 7 základných opatrení na pomoc slovenskej ekonomike zasiahnutej koronakrízou. Časť opatrení na pomoc...

COVID-19

Rezort práce spúšťa novú infolinku

Z dôvodu mimoriadnej sitácie súvisiacej s novým koronavírusom MPSVaR posilňuje externú komunikáciu a spúšťa novú infolinku pre verejnosť. Počas...

Naše podujatia

Fórum Študenti-Podniky-Univerzity 2020

Francúzsko-slovenská obchodná komora bola aj tento rok partnerom fóra „študenti - podniky - univerzity". Tentokrát sa mohli študenti informovať...

Podujatia s rovnakou témou

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin