Členovia

CESTY NITRA, a.s. získali tri ocenenia v súťaži Stavba roka 2018

Spoločnosť CESTY NITRA, a.s. – člen francúzskeho stavebného koncernu COLAS pôsobiaceho na Slovensku, získala v rámci 24. ročníka uznávanej celoštátnej súťaže STAVBA ROKA 2018 hneď tri ocenenia za realizáciu stavby Rekonštrukcia Mierového námestia v Trenčíne.

Ocenenie CENA VEREJNOSTI 2018 získané na základe hlasovania verejnosti, CENU ÚNIE MIEST SLOVENSKA za celospoločenský prínos v oblasti rozvoja miest a obcí Slovenska a hlavnú cenu STAVBA ROKA 2018 si na slávnostnom galavečeri v bratislavskej Inchebe prevzal generálny riaditeľ Cyril Pinault a výkonný riaditeľ Ing. Juraj Serva.

Samotná realizácia tohto krásneho a citlivého projektantského riešenia rekonštrukcie verejného priestranstva, s ktorým sa obyvatelia mesta Trenčín právom s hrdosťou identifikujú, bola náročná, vzhľadom na nutnosť výmeny všetkých inžinierskych sietí v priestore pamiatkovej rezervácie, na pred a počas výstavby prebiehajúci archeologický výskum a rovnako aj na koordináciu prác ďalších podzhotoviteľov.

Centrálna mestská plocha námestia lemovaná pôvodným stromoradím v sebe harmonicky spája historické časti s novovybudovanými stavebnými prvkami – plastickým modelom mesta a novovybudovanou Zlatou fontánou Marca Aurélia z dielne akademického sochára a dizajnéra Jiřího Plieštika, ale hlávne spojila a v budúcnosti aj bude spájať ľudí.

Články s rovnakou témou

Podujatia s rovnakou témou

Podujatia Športové podujatie

X-Bionic SPHERE  •  Šamorín

Športový deň

Srdečne Vás pozývame na tradičný Športový deň, pri ktorom si môžete zmerať svoje sily v športových súťažiach s členmi ostatných komôr.

Ďalšie aktuality

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin