COVID-19

Ako požiadať o príspevok na udržanie zamestnanosti

Dňa 6. apríla 2020 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny spustilo špeciálne webové stránky www.neprepustaj.sk a www.pomahameludom.sk , kde zamestnávatelia a iné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) nájdu všetky potrebné informácie a postup, ako získať štátnu pomoc na udržanie zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti so šírením ochorenia COVID- 19. Obsah stránok je rovnaký.

 

Od pondelka je tiež pre zamestnávateľov k dispozícii infolinka ministerstva na čísle +421 2 2211 5656, počas pracovných dní od 6:00 – 22:00 hod.

 

Pomoc je určená pre:

1.

Zamestnávateľov, (vrátane SZČO, ktorí sú zamestnávateľmi), ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR .

  •  Zamestnávateľ môže požiadať o príspevok na mzdu zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 1 100,- eur. Podmienkou je udržanie pracovného miesta aj po skončení krízového obdobia
  • Maximálna celková výška príspevku pre jedného žiadateľa je 800 000 eur na celé obdobie realizácie projektu.

 

2.

Zamestnávateľov a SZČO, ktorým poklesli tržby o najmenej 20 %, a SZČO, ktoré povinne zatvorili prevádzku alebo obmedzili svoju činnosť v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu.

  • Zamestnávatelia (okrem subjektov verejnej správy), ktorí nemuseli povinne prerušiť alebo obmedziť prevádzkovej činnosti a poklesli im tržby o najmenej 20 %, môžu požiadať o príspevok na mzdu zamestnanca . Výška príspevku sa určí podľa poklesu tržieb. Podmienkou je udržanie pracovného miesta aj po skončení krízového obdobia.
  • SZČO, ktoré sú zamestnávateľom a prerušili alebo obmedzili prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti alebo im poklesli tržby o najmenej 20 %, môžu požiadať o príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti. Môžu požiadať aj o príspevok na mzdu zamestnanca podľa opatrenia 1. Podmienkou je udržanie pracovného miesta aj po skončení krízového obdobia.
  • SZČO , ktoré prerušili alebo obmedzili svoju činnosť alebo im poklesli tržby o najmenej 20 %, môžu požiadať o príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti.

 

Výška príspevku na mzdy zamestnanca pre zamestnávateľa alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom, alebo paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO sa určí podľa poklesu tržieb 

 

Príspevok sa poskytuje na zamestnanca, ktorému zamestnávateľ alebo SZČO nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce).

 

Viac informácií nájdete priamo na:  www.neprepustaj.skwww.pomahameludom.sk a na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny: https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/spustame-prvu-pomoc.html.

 

Ak potrebujete poradiť, dohľadať ďalšie informácie, pomôcť s prekladom či iné, tím Francúzsko-slovenskej obchodnej komory je Vám plne k dispozícii. Kontaktujte nás na : services(@)fsok.sk.

 

 

Zdroj: https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/spustame-prvu-pomoc.html, www.neprepustaj.sk,

Články s rovnakou témou

No news available.

Podujatia s rovnakou témou

No event matches your search

Ďalšie aktuality

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin