Tlačová konferencia / Conférence de presse: SÚČASNÝ VÝVOJ V ENERGETICKOM SEKTORE

Tlačová konferencia

SÚČASNÝ VÝVOJ V ENERGETICKOM SEKTORE

 

Vážení členovia,

dovoľte nám touto cestou Vás informovať, že dnes, t.j. 1.marca 2017 sa v priestoroch hotela Crowne Plaza v Bratislave konala mimoriadna tlačová konferencia zamestnávateľských združení, podnikateľských asociácií a obchodných komôr s cieľom prezentovať spoločné stanovisko k súčasnému vývoju v energetickom sektore.

 

Tlačovej konferencie sa okrem zástupcov médií zúčastnili:

 

·         Michaela Benedigová, Viceprezidentka AmCham (Americká obchodná komora)

·         Tomáš Malatinský, Prezident AZZZ (Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení)

·         Miroslav Kiraľvarga, Prezident RÚZ (Republiková únia zamestnávateľov)

·         Peter Kremský, Výkonný riaditeľ PAS (Podnikateľská aliancia Slovenska)

·         Mária Berithová, Prezidentka SOHK (Slovensko-rakúska obchodná komora)

·         Robert Kellner, Viceprezident HOK (Holandská obchodná komora)

·         Martina Maláková, Prezidentka FSOK (Francúzsko-slovenskáobchodná komora)

V prezentovanom spoločnom stanoviskužiadajú zástupcovia vyššie uvedených organizácií vládu Slovenskej republiky o vzájomný dialóg k vytvoreniu transparentného, konzistentného, stabilného a objektívneho regulačného rámca pre energetický sektor s cieľom obnoviť dôveru všetkých jeho účastníkov, a o neodkladné prijatie konkrétnych a objektívne merateľných opatrení smerujúcich k:

 

1.       Vytvoreniu nového regulačného rámca, ktorý zabezpečí dlhodobý rozvoj energetického sektora na Slovensku, nové investície zamerané na zvyšovanie energetickej bezpečnosti a efektívnosti využívania energií a v neposlednom rade bude hnacou silou rozvoja konkurencieschopného a predvídateľného trhu

 

2.       Zavedeniu funkčného integrovaného dialógu s odbornou a podnikateľskou verejnosťou v rámci ktorého sa budú konzultovať navrhované zmeny, ako aj všetky ostatné náležitosti s potenciálnym vplyvom na hospodárstvo a konkurencieschopnosť Slovenska.

 

3.       Inštitucionálnej rekonštrukcii Úradu pre reguláciu sieťových odvetví ako skutočne nezávislého národného regulačného orgánu.

 

Iniciátori tejto výzvy sú presvedčení, že implementácia vyššie uvedených princípov prispeje k budovaniu silnej a konkurencieschopnej energetiky, ktorá je jedným z kľúčových garantov makroekonomickej stability, udržateľného rozvoja hospodárstva a blahobytu občanov Slovenska.

 

 

 

 

 

Articles sur le même thème

Aucune actualité disponible.

Evénements sur le même thème

Aucun événement ne correspond à votre recherche

Partager cette page Partager sur FacebookPartager sur Linkedin