Koronavírus (Covid-19)

Pandémia ochorenia COVID-19 spôsobená novým koronavírusom začína mať vážne dôsledky na prevádzku podnikov. V tejt sekcii Vás bude FSOK priebežne informovať o ekonomických opatreniach na podporu podnikov prijatých vládou SR.

Hoci celý tím FSOK už prešiel na prácu z domu, aj naďalej nás môžete kontaktovať prostredníctvom emailu či telefónu.

Prvé opatrenia na pomoc ekonomike

Vláda v nedeľu 29. marca predstavila prvých 7 základných opatrení na pomoc slovenskej ekonomike zasiahnutej koronakrízou. Časť opatrení na pomoc...

COVID-19

Rezort práce spúšťa novú infolinku

Z dôvodu mimoriadnej sitácie súvisiacej s novým koronavírusom MPSVaR posilňuje externú komunikáciu a spúšťa novú infolinku pre verejnosť. Počas...

COVID-19

Užitočné odkazy

Nová stránka Úradu vlády Slovenskej republiky, kde sú zhrnuté všetky informácie a pokyny týkajúce sa nového koronavírusu a je priebežne...

Share this page Share on FacebookShare on Linkedin