Appels d’offres & Opportunités d'affaires

Informácia o prebiehajúcich výzvach/„challenges“ pre inovatívne podniky a start-upy

Zastupiteľský úrad SR v Paríži informuje podnikateľskú verejnosť o prebiehajúcich výzvach/“challenges“ pre inovatívne podniky a start-upy v oblastiach mobility, spracovania dát, auditu informačných systémov, FoodTech, WineTech, globálneho pozorovania Zeme a i. na platforme AGORIZE

Zastupiteľský úrad SR v Paríži by rád upriamil pozornosť slovenských inovatívnych podnikov a start-upov na stránkuplatformy AGORIZE, ktorá sústreďuje výzvy/“challenges“medzinárodných skupín, organizátorov veľtrhov a súťaží a pod.

 

Okrem finančnej odmeny bývajú súčasťou cien aj poukazy na realizáciu inovatívneho riešenia, možnosť využitia kapacít a kontaktov zahraničného inkubátora, účasť na stánku na veľtrhu v zahraničí a i.

 

Aktuálne prebieha napr. výzva:

 

Nové výzvy sú zverejňované počas celého roka!

 

Podmienky zapojenia sa do výzvy sú uvedené na stránkach jednotlivých vyhlasovateľov výzvy.

 

Celý prehľad výziev/“challenges“ nájdete na stránke:

https://www.agorize.com/en/challenges

Articles sur le même thème

Evénements sur le même thème

Partager cette page Partager sur FacebookPartager sur Linkedin

Fermer

FBC Insights