Login

Vyhľadávanie partnerov

Zastupujete francúzsku spoločnosť a hľadáte vhodných dodávateľov, importérov, distributérov či potenciálnych partnerov na slovenskom trhu? Prostredníctvom našich kontaktov, know-how a znalosti trhu Vám uľahčíme nadviazanie vzťahov s miestnymi spoločnosťami.

Vyberte si z ponuky produktov podľa Vašich potrieb.

 • Jednoduchá rešerš

Vytipovanie kontaktov vo Vami zadanej oblasti podnikania, získanie základných informácií o počte a profiloch aktérov v danej oblasti a dodanie overeného zoznamu s uvedením kontaktných údajov pre následnú komunikáciu firmy.

 • Vyhľadávanie dodávateľov a subdodávateľov

Vyhľadávanie dodávateľov a subdodávateľov za účelom diverzifikácie zdrojov alebo externalizácie časti výroby zo strategických dôvodov.

 • Vyhľadávanie distributérov a odberateľov

Identifikácia obchodných partnerov a potenciálny odberateľov tovarov a služieb francúzskych spoločností na slovenskom trhu, ohodnotenie ich trhového potenciálu, zabezpečenie propagácie firiem a ich produktov, definovanie komunikačných kanálov...

 • Vyhľadávanie partnerov pre realizáciu investičného zámeru (kúpy)

Identifikácia akteróv vo vybranej blasti podnikania, prezentácia projektu klienta (odkúpenie podielu, joint-venture, kúpa…), zabezpečenie rozvoja spoločnosti, zavedenie doplnkových produktov, nájdenie nových odbytíšť...

V prípade záujmu o doplňujúce informácie prejdite na francúzsku verziu stránky, alebo nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu.

Kontakt

Klariská 14, 811 03 Bratislava
Tel.: +421 2 59 10 34 11
e-mail: fsok@fsok.sk

Služby pre podnikateľov:   
Tel.: +421 2 59 10 34 25 | +421 2 59 10 34 11
email: services@fsok.sk

Kalendár

< January 2019 >
Mon.Tue.Wed.Thu.Fri.Sat.Sun.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ils nous font confiance

  • AGS Bratislava International Movers, s.r.o.
  • Amazon /Slovakia/ s.r.o.
  • BC Torsion
  • BS legal
  • CETELEM SLOVENSKO a.s.
  • COGNAG LHERAUD
  • Chemkostav
  • Citroen
  • Dalkia
  • Faurecia
  • GDF
  • Granvia
  • Groupama
  • KB
  • NP Slovakia, s.r.o.
  • O2
  • PPA CONTROLL
  • PSA
  • SLS
  • SOIM
  • blachere
  • mazars
  • park inn
  • peterka
  • peugeot
  • servier
  • sheraton

Kontakt

Klariská 14, 811 03 Bratislava
Tel.: +421 2 59 10 34 11
e-mail: fsok@fsok.sk

Služby pre podnikateľov:   
Tel.: +421 2 59 10 34 25 | +421 2 59 10 34 11
email: services@fsok.sk

 • Orange
 • EY
 • PSA
 • TB
 • bs
 • ISK