Organizačná štruktúra

Prezident FSOK

Chronologický zoznam prezidentov FSOK

Od zriadenia FSOK až do roku 2004 stáli na jej čele vždy dvaja volení spoluprezidenti, francúzsky a slovenský zástupca.

Až revízia stanov FSOK odsúhlasená Valným zhromaždením v apríli 2004 (17.04.2004) zmenila toto pravidlo a umožnila, aby stál v čele Komory jediný zástupca.

 

Čestní prezidenti

J.Exc. pán Marek EŠTOK
Veľvyslanec Slovenskej republiky vo Francúzsku

J.Exc. Christophe LEONZI
Veľvyslanec Francúzska v Slovenskej republike

Zloženie správnej rady

Správna rada je riadiacim orgánom Komory medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia.

Paritná Správna rada je zložená minimálne zo 16 a maximálne z 24 členov s hlasovacím právom, zvolených Valným zhromaždením na tri roky.

Michel Lacombe,

ARTEM GROUP TRADE & CONSULT, o.z.

 

Katarína Bittalová,

Arthur Hunt s.r.o.

 

Boris Šváby,

Bartošík Šváby s.r.o.

 

Vincent Barbier,

DALKIA, a.s.

 

Martina Maláková,

Electrik, s.r.o.

 

Daniel Hornaček,

FINAGRO spol. s r.o.

 

Mamadou Bassadin,

Personne physique

 

Jarmila Rovanová,

Mazars Slovensko, s.r.o.

 

David Mortreux,

Mortreux & Partner, s.r.o.

 

Rémi Girardon,

PCA Slovakia, s.r.o.

 

Přemysl Marek,

PETERKA & PARTNERS advokátska kancelária s.r.o. organizačná zložka

 

Matúš Paľa,

PEUGEOT SLOVAKIA, s.r.o.

 

Pierre Morelli,

SEGULA Slovensko s.r.o.

 

Dominique Bernard,

Tatra banka, a.s.

 

Pavol Compel,

Komerční banka, a.s. pobočka zahraničnej banky

 

Vlastimil Rybar,

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.

 

Romain Coiquaud,

VCES a.s. - organizačná zložka Slovensko

 

Antoine Guilbaud,

Orange Slovensko, a.s.

 

Zuzana Plačková
SNECI Central & Eastern Europe s.r.o.

Fréderic Delaneuville
Institut Universitaire Franco-Slovaque

Bruno Fernandez
PPOP s.r.o.

Philippe Corbel

Inžinierske stavby, a.s.

 

Andrea Ambrogio

Gefco Slovakia, s.r.o.

Emmanuelle Ivanov-Durand (člen bez hlasovacieho práva)

 

Michel Duger (člen bez hlasovacieho práva)

 

Christian Laur (člen bez hlasovacieho práva)

Kontakt

BBC 1, Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
Tel.: +421259103411
e-mail: fsok@fsok.sk

služby podnikom:
Tel.: +421259103425
       +421259103417
email: services@fsok.sk

Kalendár

< April 2017 >
Mon.Tue.Wed.Thu.Fri.Sat.Sun.
1
2
3
4
5
6 7 8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ils nous font confiance

  • AGS Bratislava International Movers, s.r.o.
  • Amazon /Slovakia/ s.r.o.
  • BC Torsion
  • BS legal
  • CETELEM SLOVENSKO a.s.
  • COGNAG LHERAUD
  • Chemkostav
  • Citroen
  • Dalkia
  • GDF
  • Granvia
  • Groupama
  • KB
  • MP
  • NP Slovakia, s.r.o.
  • PSA
  • SLS
  • SOIM
  • blachere
  • mazars
  • park inn
  • peterka
  • peugeot
  • servier
  • sheraton

Kontakt

BBC1 Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
Tel.: +421 2 59 10 34 11
e-mail: fsok@fsok.sk

Služby pre podnikateľov:   
Tel.: +421 2 59 10 34 25 | +421 2 59 10 34 17
email: services@fsok.sk

 • gefco
 • Orange
 • TB
 • bs
 • koba
 • PSA