Login

Súbory na stiahnutie

Predtým, ako vyplníte a zašlete Vašu prihlášku za člena Komory, pozorne si prečítajte jej stanovy.

Vašim podpisom na prihláške vyjadrujete zároveň súhlas s ich obsahom.

V prípade obchodných spoločností je výška ročného členského príspevku odvodená od výšky ich základného imania.

Pokiaľ sa subjekt stane členom FSOK v priebehu prvého polroka kalendárneho roka, členský príspevok sa bude aplikovať vo výške ročného príspevku uvedeného v sadzobníku. Pokiaľ sa subjekt stane členom FSOK v druhom polroku kalendárneho roka, aplikovaný členský príspevok bude predstavovať 50% ročného členského.

Kontakt

Klariská 14, 811 03 Bratislava
Tel.: +421 2 59 10 34 11
e-mail: fsok@fsok.sk

Služby pre podnikateľov:   
Tel.: +421 2 59 10 34 25 | +421 2 59 10 34 11
email: services@fsok.sk

Kalendár

< December 2018 >
Mon.Tue.Wed.Thu.Fri.Sat.Sun.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ils nous font confiance

  • AGS Bratislava International Movers, s.r.o.
  • Amazon /Slovakia/ s.r.o.
  • BC Torsion
  • BS legal
  • CETELEM SLOVENSKO a.s.
  • COGNAG LHERAUD
  • Chemkostav
  • Citroen
  • Dalkia
  • Faurecia
  • GDF
  • Granvia
  • Groupama
  • KB
  • NP Slovakia, s.r.o.
  • O2
  • PPA CONTROLL
  • PSA
  • SLS
  • SOIM
  • blachere
  • mazars
  • park inn
  • peterka
  • peugeot
  • servier
  • sheraton

Kontakt

Klariská 14, 811 03 Bratislava
Tel.: +421 2 59 10 34 11
e-mail: fsok@fsok.sk

Služby pre podnikateľov:   
Tel.: +421 2 59 10 34 25 | +421 2 59 10 34 11
email: services@fsok.sk

 • Orange
 • EY
 • PSA
 • TB
 • bs
 • ISK